Kjøpsvilkår

Kjøpsbetingelser Ofoten Handel AS
www.caravantelt.no

Varen kontrolleres grundig ved mottak. Dersom man oppdager transportskader skal dette omgående meldes til transportør.

Kontroller at det er levert rett vare med rett størrelse, og at det ikke er feil ved leveransen.

Alle reklamasjoner skal sendes skriftlig til caravantelt.no med grundig beskrivelse av reklamasjons årsak. Dette skal gjøres med en gang feilen oppdages, og senest innen 2 måneder fra feilen oppdages.

Caravantelt.no tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av feil montering eller uriktig bruk. Helårstelt skal sikres mot snø og vind.

Dersom kunden har bestilt fortelt av feil størrelse uten å konferere med caravantelt.no, dekker ikke caravantelt.no fraktomkostninger for å sende nytt telt.

Dersom det er feil eller mangler ved levert vare vil vi omlevere, eller utbedre produkt i henhold til forbrukerkjøplovens § 29 og kjøpslovens § 36.

Dersom det oppstår fuktskade på inventar som ikke er beregnet på bruk i telt( f.eks. elektronisk utstyr og innemøbler som ikke tåler fukt) dekkes ikke dette av caravantelt.no.

Kjøper har 14 dager angrefrist etter angrefristloven. Dersom kjøper vil benytte seg av angreretten skal dette meldes til oss innen 14 dager etter at varen og angrerettskjema er mottatt. Kjøper kan kontrollere varen før man angrer på kjøpet, men varen skal være i tilnærmet samme stand som den var ved levering og helst i original emballasje. Kunden dekker selv returkostnader.

Forsendelsen vil ligge på postkontor i 14 dager før den returneres til oss om den ikke blir hentet. Caravantelt.no vil da kreve dekket våre utgifter for å levere varen.